Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.62
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous
web counter
web counter

Swyddogion y Gymdeithas - Society Officers

Sefydlwyd/ Founded
1980

Rhif Elusen/ Charity Registration
512854

Noddwr / Patron
Arglwydd/Lord Dafydd Wigley

Swyddogion ac Aelodau'r Pwyllgor Gwaith
Officers and Members of the Committee

Cadeirydd/ Chair
Mr.Myfyr W. Hughes, Arfryn, 3 Cae Croes,Y Bala, Gwynedd, LL23 7AQ,
e-mail mwhughes@boyns.net

Is-gadeirydd/Vice-Chair
I'w lenwi / Vacant

Ysgrifennydd Cyffredinol/General Secretary
Mr David Roberts, 12 Stryd Hir, Gerlan, Bethesda, Gwynedd LL57 3SY
e-mail david.roberts10@hotmail.co.uk  

Ysgrifennydd Cofnodion/Minutes Secretary
Miss Norah Davies, 14 Segontium Terrace, Caernarfon, Gwynedd LL55 2PN
e-mail
norah95.davies@mypostoffice.co.uk

Trysorydd dros dro/Acting Treasurer
Mr.Gwyndaf Williams, I Tan y Cae, Bethel, Caernarfon LL55 1YA
e-mail treasurergfhs@gmail.com tel 01248 670 170                    

Golygydd/ Editor (Cylchgrawn/ Journal)
Editorial Board -GFHS. Canolfan Yr Aelwyd, 3-5, Stryd yr Eglwys, Caernarfon,Gwynedd,LL55 1SW  
e-mail: llewwilliams@btinternet.com

Cyhoeddiadau'r Gymdeithas/ Society Publications
Mr. Gwyndaf Williams, 1 Tan y Cae, Bethel , Caernarfon, Gwynedd , LL55 1YA ,
e-mail gwyndaf@uwclub.net  tel 01248 670 170

Llyfrgellydd / Librarian
Mrs D. Lloyd Mather, Tyddyn Lydia, Tan Y Maes, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UQ
dwynwen@tesco.net

 Gwerthiant/Sales
Mr John M.Barlow, 45 Y Glyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HF tel 01286 673889
e-mail john.barlow7@btopenworld.com

Ysgrifennydd Aelodaeth Dros Dro/Acting Membership Secretary
Mrs Mair W READ, 5 Cefn Cynrig, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW
email  mairwynread@yahoo.com   tel 01248 671 112

Gwe-feistr / Web Master
Mr Gwyndaf Williams,  e-mail gwyndaf@uwclub.net

Mrs Heulwen Jones
7 Victoria Road, Hen Golwyn
(Old Colwyn) Conwy LL29 9SN
e-mail bryan.jones8@btinternet.com

Mr Gerallt Jones
13 Bryn Rhedyn, Niwbwrch, LLanfair P.G.
LL61 6ST
e-mail gerallt.glynderw@btinternet.com

Mrs. Elenna .B. Hughes MBE
'Gorwel', Penrallt, Pwllheli,
Gwynedd, LL53 5UB
e-mail hughes.gorwel@tesco.net

Mr.J. Bryan. Jones
7 Victoria Rd. Hen Golwyn, (Old Colwyn)
Conwy, LL29 9SN  e-mail bryan.jones8@btinternet.com

Mrs Margaret Lloyd JONES
Bron Derw, Llwynhudol, Pwllheli, LL53 5YE
e-mail
alwynnmargaret@btinternet.com

Mr Gwilym R Lewis
17 Y Ddol, Bethel, Caernarfon,LL55 1RE
e-mail
gwylymlewis25@btinternet.com

Aelodau Ychwanegol/Additional Members

Ysgrifenyddion yr Adrannau
Branch Secretaries

Adran - Arfon - Branch

Mrs Susan Thomas
13 Gwelfor, Rhosgadfan, Caernarfon,LL54 7HA
01286 830003
Email susan.thomas@bangor.ac.uk

Adran - Conwy - Branch

Mrs Lynn Seddon
5 Tan-y-Bryn Drive, Rhos-on-sea, Conwy
Email: lynnseddon16@hotmail.com

Adran - Môn/Anglesey  - Branch

Mr Dave Wilson,
Bryn Eglwys, Llanddyfnan, Ynys Mon LL75 8UL
e-mail dave@stonescience.fsbusiness.co.uk

Adran - Dwyfor - Branch

Ms Mair Lloyd Davies
Glyn Rhosyn, Penrhos, Pwllheli
01758 612692 -
Email: glynrhosyn@gmail.com


Adran - Meirionnydd - Branch

Mr. Ieuan E Tomos,
'Jeriwsalem', Llawrplwy, Trawsfynydd, Gwynedd , LL41 4YE
e-mail ieuanelis@btinternet.com


Adran - Bangor - Branch

Mrs Helen Hughes,
'Nant y Graean', Tregarth, Bangor ,Gwynedd LL57 4NS