Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous

Swyddogion y Gymdeithas / Society Officers

Sefydlwyd / Founded. 1980

Rhif Elusen / Charity Registration. 512854

Llywydd / President: Mr Hywel Wyn  Roberts

Swyddogion ac Aelodau'r Pwyllgor Gwaith / Officers and Members of the Committee

Cadeirydd / Chair
Mair Wvn READ. 5 Cefn Cynrig, Bethel. Caernarfon. Gwvnedd.        LL55 1UW  
e-mail
mairwynread@yahoo.com

Is-Gadeirydd / Vice Chair
Margaret Lloyd JONES, Bron Derw, Llwynhudol, Pwllheli LL53 5YE
e-mail
alwynamargaret25@btinternet.com

Ysgrifennydd Cyffredinol / General Secretary
Susan THOMAS 13 Gwelfor, Rhosgadfan. Caernarfon LL54 7 HA
e-mail  
gfhs.gensec@outlook.com

Ysgrifennydd Cofnodion/Minutes Secretary
Susan THOMAS 13 Gwelfor, Rhosgadfan. Caernarfon LL54 7 HA
e-mail  
s.thomas643@btinternet.com

Trysorydd dros dro/ Acting Treasurer
Gwyndaf WILLIAMS 1 Tan y Cae, Bethel, Caernarfon LL55 IYA
e-mail  treasurergfhs@gmail.com

Golygydd y Cylchgrawn / Journal Editor

Editorial Board - GFHS, H.Llew WILLIAMS, Erw Deg, Penchwintan. Bangor, LL57 2YG e-mail:     llewwilliams@btinternet.com

Gwe-feistr/Web-master a Swyddog Cyhoeddiadau/Publications Officer
Gwyndaf WILLIAMS 1 Tan y Cae,  Bethel. Caernarfon, Gwynedd
                LL55 IYA     e-mail     treasurergfhs@gmail.com


Swyddog Gwerthiant / Sales Officer

John BARLOW. 45. Y Glyn. Caernarfon. LL55 IHF
e-mail: john.barlow7@btopenworld.com


Ysgrifennydd Aelodaeth / Membership Secretary

Gwilym R. LEWIS. 17 Y Ddol. Bethel, Caernarfon. Gwynedd. LL55 IRE

e-mail gfhsmemb@outlook.com


Llyfrgellydd / Librarian

Dwynwen Lloyd MATHER. Tyddyn Lydia, Tan y Maes, Y Felinheli, Gwynedd
LL56 4UQ  e-mail:
dwynwenlm@outlook.com

Aelodau Ychwanegol / Additional Members
Norah DAVIES 14. Segontium Terrace. Caernarfon, Gwynedd, LL55 2PN
e-ml norah95@mypostoffice.co.uk

Evelyn HUGHES, 8 Lon Ceredigion. Pwllheli, LL53 5PP e-ml chico123@btinternet.com

J Bryan JONES. 7 Victoria Rd, Hen Golwyn. Conwy LL29 9SN
e-ml
bryan.jones8@btinternet.com

Ieuan E TOMOS. Jeriwsalem. Llawrplwy.

Trawsfynvdd, Gwynecld LL41 4YE

ieuanelis@btinternet.com


Mr David Roberts

david.roberts10@hotmail.co.uk


Mr Richard Jones

findrichard@btinternet.comYsgrifenyddion yr Adrannau / Branch Secretaries

Adran - ARFON – Branch

Susan THOMAS

13 Gwelfor. Rhosgadfan,Caernarfon, LL54 7HA

Adran - CONWY - Branch

Jane FAIRLEY 31 Lon Caradog, Abergele, LL22 7DE, Conwv

Adran - MON - Branch

Dave WILSON, Bryn Eglwvs. Llanddvfnan. Ynvs Môn LL75 8UL


Adran - BANGOR - Branch

Helen HUGHES. Nant y Graean. Tregarth

Bangor. Gwynedd LL57 4NS

Adran - DWYFOR - Branch

Mair Llovd DAVIES. Glyn Rhosvn,

92, Lôn Ceredigion, Pwllheli LL53 5RA

Adran - MEIRIONNYDD - Branch
Ieuan E TOMOS. Jeriwsalem. Llawrplwy.

Trawsfynvdd, Gwynecld LL41 4YE