Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous


 Swyddogion y Gymdeithas - Society Officers


Sefydlwyd 1980 Founded


Rhif Elusen 512854 Charity Registration

Noddwr / Patron Mr Hywel Wyn ROBERTS


Swyddogion ac Aelodau'r Pwyllgor Gwaith

Officers and Members of the Committee

Cadeirydd/ Chair

Mr.Myfyr W. HUGHES, Arfryn, 3 Cae Croes,Y Bala, Gwynedd, LL23 7AQ,

e-mail mwhughes@boyns.cymru


Is-gadeirydd/ Vice-Chair

Mrs Mair Wyn READ, 5 Cefn Cynrig, Bethel, Caernarfon Gwynedd

e-mail mairwynread@yahoo.com


Ysgrifennydd Cyffredinol/ General Secretary

Sue Thomas  

e-mail - gfhs.gensec@outlook.com


Ysgrifennydd Cofnodion / Minutes Secretary

Mrs. Susan THOMAS, 13 Gwelfor, Rhosgadfan, Caernarfon LL54 7HA e-ml s.thomas643@btinternet.com

 

Trysorydd / Treasurer

Mr.Gwyndaf WILLIAMS, I Tan y Cae, Bethel, Caernarfon LL551YA

e-mail treasurergfhs@gmail.com tel 01248 670 170


Golygydd y Cylchgrawn / Journal Editor

Editorial Board -GFHS. Mr H.Ll. Williams, Erw Deg, Penchwintan, Bangor, LL57 2YG. e-mail llewwilliams@btinternet.com


Cyhoeddiadau'r Gymdeithas/ Society Publications

Mr. Gwyndaf WILLIAMS, 1 Tan y Cae, Bethel , Caernarfon, Gwynedd , LL55 1YA ,

e-mail gwyndaf@uwclub.net tel 01248 670 170


Crwydriaid/ Strays

Mr. Myfyr W. HUGHES, Arfryn, 3 Cae Croes, Y Bala, Gwynedd LL23 7AQ


Gwerthiant/ Sales

Mr John M. BARLOW,

45 Y Glyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HF tel 01286 673889

e-ml john.barlow7@btopenworld.com


Llyfrgellydd/ Librarian

Mrs Dwynwen Ll. MATHER, Tyddyn Lydia, Tan-y-Maes, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UQ

e.ml dwynwenlm@outlook.com


Ysgrifennydd Aelodaeth / Membership Secretary

Mr Gwilym R. LEWIS, 17 Y Ddol, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1RE

e-mail gfhsmemb@outlook.com


Gwe-feistr / Web Master

Mr Gwyndaf Williams e-ml gwyndaf@uwclub.net

Mrs Heulwen

JONES 7 Victoria Road,

Hen Golwyn, (Old Colwyn) Conwy LL29 9SN

e-mail bryan.jones8@btinternet.com


Mrs Evelyn HUGHES ,

8 Lon Ceredigion, Pwllheli, LL53 5PP e-ml chico123@btinternet.com


Mr Gerallt JONES,

13 Bryn Rhedyn, Niwbwrch, LLanfair P.G. LL61 6ST

e-mail gerallt.glynderw@btinternet.com

Miss Norah DAVIES,

14, Segontium Terrace, Caernarfon,Gwynedd, LL55 2PN e-mail norah95.davies@mypostoffice.co.uk


Mr.J.Bryan.JONES,

7 Victoria Road. Hen Golwyn, (Old Colwyn) Conwy, LL29 9SN e-mail bryan.jones8@btinternet.com


Mrs Margaret Lloyd Jones,
Bron Derw, Llwynhudol, Pwllheli LL53 5YE
e-mail alwynamargaret25@btinternet.com

Aelodau Ychwanegol/Additional Members

Ysgrifenyddion yr Adrannau
Branch Secretaries

Adran - Arfon – Branch

Mrs Susan THOMAS,

13, Gwelfor, Rhosgadfan, Caernarfon. LL54 7HA

e-ml s.thomas643@btinternet.com


Adran - Conwy - Branch

Mrs Lynn SEDDON, 5 Tan -y- Bryn Drive, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4TN tel 01492 540 743

e-mail lynnseddon16@hotmail.com


Adran - Meirionnydd - Branch

Mr. Ieuan E. TOMOS,

'Jeriwsalem', Llawrplwy, Trawsfynydd, Gwynedd , LL41 4YE e-mail ieuanelis@btinternet.com

Adran - Dwyfor – Branch
Mrs Mair Lloyd Davies, Glyn Rhosyn, 92, Lon Ceredigion, Pwllheli, LL53 5RA
e-ml glynrhosyn@gmail.com

Adran - Môn/Anglesey - Branch
Mr Dave WILSON, Bryn Eglwys, Llanddyfnan, Ynys Mon LL75 8UL
e-mail
davedelyth@gmail.com

Adran - Bangor – Branch
Mrs Helen HUGHES, 'Nant y Graean', Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4NS
e-ml jembe@bangor.ac.uk