Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.50
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links

Llyfrgellydd / Librarian
Mrs D. Lloyd Mather
Tyddyn Lydia, Tan Y Maes
Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4UQ
dwynwen@tesco.net

Cliciwch yma am ffurflen archeb
Ar ymddanghosiad y ffurflen cliciwch ar yr
icon argraffu ar frig y sgrin

Click here for application form
When the form opens click on the print
icon at the top of your screen to print
off hard copy


bookappform.pdf

Cliciwch yma am PDF gyda Rhestr Lawn i chwilio am y Llyfrau Llyfrgell

Click here for Full searchable PDF List of Library Books.

Llyfrgell y Gymdeithas - The Society Library


Mae bron i 800 o lyfrau yn llyfrgell y Gymdeithas

Dyma restr o'r llyfrau sydd ar gael i'r holl aelodau. Dylai unrhyw aelod sydd am gael benthyg cyfrol gysylltu a'r llyfrgellydd. Dau lyfr yn unig y gellir eu benthyg ar yr un cyfnod a hynny am dri mis ar y tro. Y benthycwr fydd yn talu costau post a phacio y ddwy ffordd. Ni ellir benthyca llyfrau wedi eu dynodi a * gan eu bod yn cael eu cadw ar gyfer ymchwil mewnol yn unig. Gallwch argraffu ffurflen archeb trwy glicio ar y ddolen isod ac yna ar yr icon argraffu ar dudalen y Ffurflen Archeb.


The number of books in the Society’s library now stands at around 800.

This is a list of books available to any member. Members  interested in obtaining any volume should apply to the Librarian.
Up to two books may be borrowed at any one time for a period of three months, the borrower paying postage and packing both ways. Books marked with an asterisk (*) are not available on loan as they are kept  for research purposes only. An application form can be printed by clicking on the link below and clicking the print icon on the Application Form page.


web counter
web counter