Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous

Cyhoeddiad Swyddogol y Gymdeithas yw “Gwreiddiau Gwynedd Roots” , Caiff ei gyhoeddi yn Ebrill a Thachwedd. Annogir aelodau i anfon erthyglau i’w cynnwys un ai yn Gymraeg neu Saesneg, Y rhai yn Gymraeg, paratoir crynhoad yn Saesneg er budd y di-Gymraeg. Bydd rhestr wedi ei diweddaru o’r Rhestr Cyhoeddiadau y Gymdeithas yn ymddangos yn flynyddol fel llyfryn ar wahân yn gysylltiedig a Chylchgrawn y Gwanwyn.

"Gwreiddiau Gwynedd Roots" is the official publication of the Society and is produced in April and November.  Members are encouraged to submit articles for publication in either Welsh or English, those in Welsh having a synopsis in English for the benefit of the non-Welsh speaker.  An updated copy of the Society’s Publications  List is printed annually as a separate booklet to accompany the Spring Journal.

Gwahoddir aelodau i anfon manylion eu hymchwil er mwyn eu cynnwys yn y cylchgrawn.

Members are invited to send in their research interests for inclusion in the journal.

ESIAMPLAU ERTHYGLAU / ARTICLES EXAMPLES

 

1. The Domination of the Vaughans of Gorsygedol

2. Chwilio am Gymru yn America (2 pages incl. synopsis)

3. Storiel 2016 (2 pages)

4. O’r Bwthyn i’r Palas (2 pages incl. synopsis)

5. Y dyn roddodd Gymru a dan. (1 page incl. synopsis)

6. From Quarry to Pulpit. (2 pages)


Ffeil pur fawr – caniatawch amser i lawrlwytho.
A large file- please allow for download speed.