Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous

Arfon
Cynhelir y cyfarfodydd yn y Llyfrgell, Caernarfon
am 7 o’r gloch. ar y Dydd Iau olaf yn y mis
Meetings held at the Library,
Lôn Pafiliwn, Caernarfon
at 7.00p.m.
on the last Thursday in the month  

Dwyfor
Cynhelir cyfarfodydd yng Nghapel y Drindod,
Ffordd Caernarfon, Pwllheli

am 7.00 o’r gloch- 3ydd Gwener yn y mis.
Meetings are held at Capel y Drindod, Caernarfon Road,
Pwllheli
at 7.00 p.m. 3rd Friday in the month

Meirionnydd
Cynhelir y cyfarfodydd yng Y Llyfrgell Rydd, Dolgellau  
am 7 o’r gloch ar yr ail Dydd Iau yn y mis.
Meetings held at the Y Llyfrgell Rydd, Dolgellau
at 7.00 p.m. on the 2nd Thursday in the month.

Conwy
Cynhelir y cyfarfodydd ar yr ail ddydd
Llun o'r mis yn Capel Ebenezer,
Ffordd Abergele, Hen Golwyn LL29 9PF
- 7yh-9yr
Meetings held on the second Monday of the Month at
Capel Ebenezer, Abergele Road, Old Colwyn LL29 9PF - 7.00p.m. – 9.00p.m  
Lectures in English.

Ynys Môn /Anglesey
Cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd nos
Iau o’r mis yng Nghapel Smyrna, Ffordd Glanhwfa, Llangefni am 7:15 y.h.  
Meetings are held on the 3rd Thursday of the month at Smyrna Chapel,
Glanhwfa Road, Llangefni
at 7:15 p.m.

Bangor
Cynhelir y cyfarfodydd yn y Quaker Meeting Hall, Dean St. Bangor am 7 o'r gloch y pedwerydd Llun yn y mis.
Meetings are held at Quaker Meeting Hall, Dean St. Bangor at 7.00 pm on the fourth Monday in the month