Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gwynedd Family History Society

Website Design: Mark Bryan V1.70
Cartref/Home Swyddogion/Officers Llyfrgell/Library Cylchgrawn/Journal Cyhoeddiadau/Publications Adrannau/Branches Ymaelodi/Membership Plwyf/Parishes Cysylltiadau/Links Amrywiol/Miscellaneous

Cyfeiriad Post / Postal Address:
Canolfan Yr Aelwyd, Stryd yr Eglwys (Church Street) Caernarfon, Gwynedd, LL55  ISW


Lleoliad ein hystafell ymchwil/Our research room location:
The Library, Pavilion Hill, Caernarfon, Gwynedd, LL551AS

Oriau agor / Opening Hours:

Trydydd Sadwrn pob mis (ond Mai) 2.00 - 5.00 pm

Third Saturday every month (excluding May) 2.00 - 5.00 pm


Welcome to:
Gwynedd Family History Society's site

We hope the following information about the Society will be of interest.

The Society was founded in 1980 to bring together the many people interested in Family History.  It caters for those with Gwynedd ancestry and we would be happy to help anyone in need of assistance with their research.

Croeso i safle:
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth ganlynol o gymorth i chi.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal.

Estynnwn groeso bob amser i aelodau newydd.. Y ddolen gyswllt i'r Gymdeithas yw.

New members are always Welcome. The Society can be contacted on:
gfhs.gensec@outlook.com

Neu printio a llenwi y ffurflen gais ymaelodi yma :
                Or Print and fill out our Membership Form